Pineapple तवा पुलाव 🍍

 पाईनअॅपल तवा पुलाव #pineapple_tawa_pulav तवा पुलाव हे आपल्या मुंबईच्या रस्त्यांवर आवडीने आनंद घेऊन खाल्ले जाणारे लोकप्रिय असे Street Food! फोडणीभाताच्या प्रकारात मोडणारे पण अनेक भाज्यांच्या वापराने चवीला अजून चटपटीत. आमच्या…

Continue ReadingPineapple तवा पुलाव 🍍

Popati

#पोपटी (सदृश्य) ह्या महिन्यात हंगामी भाज्या भरपूर प्रमाणात मिळत असल्याने, गुजरात स्पेशल उंधियु झाला, आमच्या पालघर पट्ट्यातील उकडहंडी झाली आणि आता रायगड- अलिबाग ची पोपटी बनवायची खुमखुमी आली. त्यातच अलिबागच्या…

Continue ReadingPopati